Osakeantiin liittyvät esitteet pdf-tiedostoina:
Osakeantiehdot (18 kb)
Osakeantiesite (HUOM 4,5 Mb)

Yhteystiedot:

Laajennus ja osakeanti:
Jukka Sinivirta
Puh. 050-5263951

Vinoteekki Oy:n osakeanti

Vinoteekki Oy:n 14.12.2005 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt viinikellarin laajennukseen liittyen seuraavan osakeannin järjestämistä:

Vinoteekki Oy järjestää uusmerkinnällä tapahtuvan osakeannin 15.12.2005 - 31.3.2006 välisenä aikana.

Osakeannissa yhtiön osakepääoma korotetaan nykyisestä 11.604,97 eurosta vähintään 22.800 ja enintään 25.400 euroon.

Merkintäetuoikeus on yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla siten, että jos anti ylimerkitään, merkintäoikeus on ensisijaisesti vanhoilla osakkeenomistajilla. Vanhojen osakkeenomistajien välisessä ylimerkintätilanteessa hallitus ratkaisee vanhojen osakkaiden merkintäoikeuden ennen antia omistettujen osakkeiden suhteessa. Muussa tapauksessa merkintäoikeus ratkaistaan arpomalla. Vanhojen osakkaiden merkintäetuoikeus on käytettävä 15.1.2006 mennessä.

Yhtiön osakkaiden lisäksi osakkeita ovat oikeutetut merkitsemään viinistä kiinnostuneet yksityis- tai oikeushenkilöt.

Kaikki merkittävät osakkeet ovat B-osakkeita, joiden nimellisarvo on 100 euroa kappaleelta ja merkintähinta yhden osakkeen kaapeista yhtiön vanhoille osakkeenomistajille 2.300 euroa ja uusille osakkeen merkitsijöille 2.400 euroa. Jos osakkeen merkitsijän viinikaapin merkitseminen kokonsa puolesta edellyttää useamman osakkeen merkitsemistä, on merkintähinta kultakin seuraavalta osakkeelta 2.000 euroa. Merkintähinnan määräytymisperusteena on käytetty yhtiön osakkeista viimeksi kuluneen vuoden aikana maksettuja keskihintoja.

Merkintähinnan ja osakkeen nimellisarvon välinen ero rahastoidaan perustettavaan laajennus- ja rakennusrahastoon ja käytetään yhtiön hallitseman viinikellarin laajennuksen ja uusien viinikaappien rakentamiseen.

Merkintähinta on maksettava yhtiön pankkitilille merkintää seuraavana pankkipäivänä. Pankkitilin numeron saat merkintää hoitavalta hallituksen jäsen Jukka Sinivirralta.

Uusien viinikaappien lisäksi yhtiölle rakennetaan uusi korkeatasoinen maistelu- ja kokoustila.

Osakkeen merkitsijöille ilmoitetaan, että osakkeita ei voida ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Uusista osakkeista peritään vastike 1.4.2006 alkaen. Vastikkeen suuruus on ollut 200 euroa vuodessa, mutta sen arvioidaan alenevan 150 euroon uuden jäähdytysjärjestelmän ansiosta.

Vinoteekki Oy on sopinut taloyhtiön kanssa kellaritilan pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta vuoden 2019 loppuun.

Vinoteekki Oy:n hallitus